seno2013Pomohli jsme s úklidem sena v Evropsky významné lokalitě
Mokřad u Slováckých strojíren.

V sobotu 24. srpna 2013 jsme uklízeli seno v Evropsky významné lokalitě Mokřad u Slováckých strojíren. Sešlo se nás 5 členů Arte natury a dva lidé z ČSOP Scilla Vlčnov, kteří kosili trávu. My jsme ji pak shrabávali a odklízeli. Pracovali jsme od 8 do asi 15 hodin a užili si i legraci. Na oběd jsme měli společně fazolový guláš. Při práci jsme se nikam nehnali ale i tak jsme odjížděli celkem unavení ale s dobrým pocitem a odhodláním příští rok se zase za stejným účelem sejít.

   Lokalita se nachází 2,5 km jižně od Uh. Brodu po levé straně u silnice č. 490 Uh. Brod - Nivnice, v prostoru mezi areálem Slováckých strojíren a Mlýnským potokem v nadmořské výšce 225 - 227 m n. m. GPS 49°0'4.953"N, 17°38'57.696"E
  ZCHÚ včetně OP se rozkládá na ploše 8,5 ha v rovinatém terénu. V severním výběžku lokality je stará již zarostlá navážka zeminy (výška asi 5 m) s malým podílem hrubé stavební suti (betonové konstrukce). Předmět ochrany (kuňka žlutobřichá) zde nalézá zimoviště. V území je několik různě velkých tůní (revitalizovány v letech 2002-04) a převážně suchých vodních kanálů.
  Zamokřená část lokality vykazuje během roku velké kolísání vodní hladiny (není trvalý přítok vody). Část lokalita je charakteru slaniska. Na jižní straně lokality je vzrostlý větrolam (Populus sp.). Vegetace je tvořena především rákosinami a vegetací vysokých ostřic. Ve východní části je poměrně rozlehlé pole. Část lokality je VKP (registrace 19. 3. 2002).

    

Vydali jsme záložku s tematikou přírody v okolí Vlčnova.

Začátkem roku 2013 jsme vydali vlastním nákladem záložku s tématem Příroda v okolí Vlčnova. Záložku budeme rozdávat na našich akcích a kcích partnerských organizací.

záložka  

V roce 2012 jsme se spoluúčastnili na vydání pexesa o stromech a jeho obyvatelích.

V roce 2012 jsme finančně přispěli na vydání pexesa s tematikou Stromy a jejich obyvatelé. Pexeso bylo vydáno na podzim 2012 v rámci kampaně „Uherské Hradiště – Město stromů 2011/2012“
Ilustrace: MVDr. Pavel Procházka
Tisk: Joker, spol. s r.o.
Na vydání spolupracovali: Město Uherské Hradiště, CEV Žabka při SVČ Klubko Staré Město, Přírodovědné centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště.

pexeso   pexeso2

  

Pozvánky na akce pro veřejnost v červenci a září 2010

20.7.2010 – Ježov
Již 25.7.2010 od 14 do 17 bude zpřístupněna farní budova v obci Ježov, kde by se od podzimu měl zahájit projekt Živé farní společenství v Ježově.

    Partneři projektu:
  • obec Ježov,
  • mikroregion Podchřibí,
  • Arte Natura, o.s.
  • Junák - středisko Kyjov

Po spuštění projektu budou zprovozněny a aktualizovány webové stránky. 3.9.2010 bude večer (asi od 19 hod.) u ZŠ Ježov pozorování večerní (letní a podzimní) oblohy, o dalších chystaných akcích budeme brzy informovat.

  

Pozvánky na akce pro veřejnost v červnu 2010

1.6.2010 – Ježov/Bzenec
Již 4. června 2010 Vás zveme na besedu Tajemství a krásy letní oblohy před ZŠ obce Ježov. Pozvánka

V rámci dlouhodobé spolupráce se Středním odborným učilištěm lesnickým a rybářským v Bzenci-Přívoze si Vás dovolujeme pozvat 17.6.2010 na besedu v Domově mládeže při této škole a následné pozorování na téma Krásy a tajemství letní oblohy? Pozvánka
Akce bude spojena s vyhlášením výsledků odborné soutěže prací (podrobnosti včetně možností účasti uvedeny níže).

   

Napište přírodovědnou práci a přihlašte se do odborné soutěže!

31.5.2010 – Ježov/Bzenec/Vlčnov
Účastníkem odborné soutěže s uzávěrkou 14.6.2010 může být řádný student Středním odborným učilištěm lesnickým a rybářským v Bzenci-Přívoze (jednotlivec či dvojice, skupina po předchozí dohodě). Kompletní podmínky soutěže
Na výběr jsou následující témata:
- Počasí a předpověď,
- Zajímavý přírodní úkaz,
- Zajímavý meteorologický úkaz.


   Průhledy 2009 – nový ročník časopisu o přírodě a lidech

10.6.2009 – Vlčnov/Praha/Phoenix
www.pruhledy.unas.cz

Vyšly PRŮHLEDY 2009: Letošní 13.-14. dvojčíslo trochu vyčnívá z tradice minulých let. Hned na úvod nabízíme k luštění bylinkové šifry (správná řešení uvnitř!) Časopis se v odborné části obšírně zabývá biopalivy, které jsou současným trendem, ale zaznívají vůči nim i mnohé pochybnosti. Několik článků je věnováno vztahu člověka a krajiny (přírody), jakož i našim tradicím, což jsou ostatně témata časopisem dlouhodobě nejčastěji reflektované. Pozveme Vás také na výlet do Hostětína, nechybí ani kulturní příloha s upoutávkou a recenzí, filosofické zamyšlení a dočkáte se i překvapení...

Celé číslo najdete on-line zde:www.pruhledy.unas.cz/pruhledy 2009
    Arte Natura vydala další pohlednice přírody regionu

20.4.2009 – Vlčnov
Naše sdružení také v roce 2007 a 2008 pokračovalo ve vydávání tématických pohlednic přírodních krás Vlčnova a Slovácka. Pohlednice poslouží nejenom ekologické výchově, ale také pro propagaci přírody a krajiny našeho regionu. Zvýší rovněž povědomí o vzácné a chráněné přírodě na Slovácku. Všechny čtyři zobrazené pohlednice lze u Arte Natura dosud objednat.

    

Den Země 2008 ve Vlčnově

26.4.2008 - Vlčnov Odpoledne v Oboře - členové o.s. uspořádali akci pro děti, rodiče a všechny zájemce o aktivní poznávání přírody. Na programu byla procházka po lese s hrami a zajímavými aktivitami v Oboře. Pozvánka na akci

    Průhledy 2008 – ročník časopisu o přírodě a lidech

20.4.2007 – Vlčnov/Praha/Phoenix
www.pruhledy.unas.cz
Tématem čísla je Ekologická stopa, její příklady a měření, rozdíly mezi jednotlivými státy i ekoskeptické zamyšlení nad ekologickými paradoxy a znečištěním ovzduší. Ročník 2008 zaujme také svojí pestrostí, některé články volně navazují na tradici Průhledů do přírody z r. 2001-2: dočtete se např. o památných stromech nebo všestranném využití trnek na Slovácku. Nechybí ani tradiční kulturní příloha a filosofická reflexe... Zajímavostí také je, že šéfredaktor časopisu dlouhodobě pobývá v USA, odkud také přípravu časopisu řídí a nové číslo tam sestavil k vydání. Celé číslo najdete on-line zde:www.pruhledy.unas.cz/pruhledy 2008

   Den Země 21.4.2007 ve Vlčnově

5.5.2007 – Vlčnov
Občanské sdružení Arte Natura připravilo v evropsky významné lokalitě Kovářův žleb - Obora ekologický program Cestou necestou za přírodou. Odpoledne se zajímavými aktivitami na louce i v lese pro děti i dospělé a navečer opékání u ohně na vrcholku Pepčína – takto vydařeně oslavili lidé z Vlčnova 21.4.2007 za krásného počasí Den Země.

   Průhledy 2007 – vyšlo nové dvojčíslo časopisu o přírodě a lidech

29.4.2007 – Vlčnov/Praha, www.pruhledy.unas.cz
Hlavním tématem čísla je Energetická budoucnost. Řada článků rozebírá možnosti a potenciál jednotlivých obnovitelných zdrojů energie i ukázky dobré praxe jejich využití. Dále si přečtete o úsporných technologiích pro moderní bydlení nebo problémech, které v Turecku působí eroze. Nechybí ani tradiční kulturní příloha. Průhledy 2007 po pětileté přestávce vychází rovněž v tištěné podobě, zakoupením jednoho výtisku podpoříte částkou 6 Kč záchranu jedlobukového pralesa v Bílých Karpatech.

Obsah čísla a přehled prodejních míst

  

(27.-29.10.2006) Svatý Hostýn

Víkendové setkání členů a přá-tel Arte Natury na nejzná-mnějším poutním místě Moravy Svatém Hostýně.

Smyslem setkání bylo zastavení se v hektickém čase na krá-sném a inspirujícím místě a spo-lečné vychutnání barev a nálad podzimu.

Jelikož nám počasí přálo, bylo opravdu čím se kochat. Podnikli jsme výlet do okolí a vyzkoušeli několik nových týmových her.

    


Brigáda v ekocentru

18.6. 2006 Praha/Prusiny
Letos už po několikáté, tentokrát v termínu 5.-7. května, se konal tradiční pracovní víkend v Prusinách na Plzeňsku, kde jsme pomáhali spolu s mezinárodní ekologickou organizací Oikos (http://oikos.vse.cz/) při obnově střediska ekologické výchovy Ametyst (http://www.sev-ametyst.cz/). Sobotu jsme vyplnili prací na zahradě, kde jsme si mimo jiné prohlédli a "seznámili se" s různými domácími zvířaty, které tam chovají. V neděli jsme pobyt ukončili výletem do krásného okolí Prusin.

    

Úklid přírody na Den Země 2006

22.4. 2006 Vlčnov/Veletiny
Již tradiční akce pořádaná o.s. Arte Natura také letos umožnila úklid odpadků na točně autobusů u Veletin a v jejím okolí. Menší počet účastníků byl v letošním roce naštěstí doprovázen menším množstvím odpadků, takže jsme zvládli uklidit vše co bylo vidět. Děkujeme všem účastníkům za pomoc a těšíme se na další úspěšné akce...


   

Vyšly Průhledy 2006

21.3.2006 – Vlčnov/Praha
V prvním jarním dnu vyšlo po více než dvou letech nové číslo časopisu o přírodě a lidech Průhledy. Tímto Vás srdečně zveme k jeho prohlédnutí na adrese
www.pruhledy.unas.cz/pruhledy2006
Hlavním tématem tohoto čísla je domácí ekologie - aneb jak můžeme doma každý den, jednoduše a rychle šetřit a chránit nejen naše životní prostředí, ale i vlastní kapsu (řada článků se věnuje možnostem úspor a recyklace při spotřebě v domácnostech). Dále si přečtete např. o trendech a novinkách v technologiích zpracování a recyklace odpadů, jak navrhnout a situovat dům, aby bydlení v něm bylo co nejpříjemější a současně energeticky úsporné. Součástí časopisu je např. také kulturní příloha a rozsáhlý přehled odkazů zajímavých periodik z oblasti (ochrany) životního prostředí, které je možné nalézt na českém internetu.   Na setkání s Vámi nad stránkami Průhledů 2006 se těší redakce.

   

Arte Natura vydává pohlednice Příroda Slovácka a Vlčnova

5.1. 2006 – Vlčnov
Naše sdružení zahájilo publikační činnost zaměřenou na environmentální osvětu v oblasti ochrany přírody – pohlednice „Příroda Vlčnova a „Příroda Slovácka“ poslouží nejenom ekologické výchově, ale také pro propagaci přírodních krás našeho regionu. Zvýší rovněž povědomí o vzácné a chráněné přírodě na Slovácku. Tři ze čtyř vydaných pohlednic jsou již rozebrány, pohlednici Příroda Slovácka s řekou Olšavou a ledňáčkem lze u Arte Natura dosud objednat.

   

Ekovýchovné dopoledne pro děti

21.6. 2005 – Podolí a Popovice u Uherského Hradiště
Ekovýchovné dopoledne

Členové Arte Natura si 21.6.2005 vyzkoušeli svou první větší akci z oblasti environmentální výchovy a osvěty, když zorganizovali ekovýchodné dopoledne pro cca 40 dětí ze 4. a 5. třídy Zakladní školy v Podolí. Pro tento účel jsme vyrobili pracovní sešit, v němž pak děti řešily připravené úkoly a problémy a zamýšlely se nad přírodními procesy, ekologickými souvislosti života společnosti nebo zkoumaly své vlastní dojmy na procházce přírodou.

Ekovýchovné dopoledne proběhlo v blízkém okolí obcí Podolí a Popovice nedaleko evropsky významné lokality Popovické rybníky.

Tradiční víkendovka
v Ametystu

Již potřetí se uskutečnila víkendová jarní akce v ekologickém sdružení SEV Ametyst v Prusinách u Nebílov. Arte Natura společně s Oikosem Praha a dalšími pomáhala zvelebovat terénní středisko v Prusinách, které slouží během roku k ekologické výchově žáků mateřských, základních i středních škol z Plzeňského kraje. Přestože tento objekt byl zakoupen ve velmi zchátralém stavu, tak v dnešní době tam již probíhá normální výuka.

Víkendovka se shodou okolností uskutečnila ve dnech oslav Dne Země 22.-24.4. Nehledě na tuto okolnost, se tam sešla spousta ochotných lidí, kteří chtěli pomoci dobrému projektu, jenž je zcela závislý na dobrovolné činnosti.

Jak jsme pracovali, a jak krásné jsou Prusiny, se můžete sami přesvědčit na přiložených fotografiích.

    

Úspěch akcí ke Dni Země 2005 ve Vlčnově: děkujeme

Stejně jako v předchozích letech proběhly také letos oslavy Dne Země, který se kolem 22. dubna připomínal nejrůznějšími programy na mnoha místech Země. Přímo ve Vlčnově proběhl tradiční Jarní úklid přírody podél silnice od Vlčnova k točně autobusů u Veletin s mottem "Buďte s námi – krajina Vám poděkuje". Díky 15ti pilným účastníkům a obětavé pomoci starostů Vlčnova i Veletin je točna autobusů a její okolí zase čisté, aspoň na chvíli.

Druhou akcí sdružení Arte Natura, pořádanou ve spolupráci se ZO ČSOP Uherskohradišťsko, byla Vycházka naučnou stezkou Hradčovice–Drslavice, která byla nedávno zbudována v nedalekém Přírodním parku Prakšická vrchovina. Sraz všech účastníků byl v neděli 24.4. 2005 ve 14:00 na návsi před Obecním úřadem v Hradčovicích. Všechny přivítal starosta Hradčovic propagačními materiály obce a slivovicí. Pak dvacítka výletníků vyrazila na vycházku přírodou. Zajímavosti, které bylo po cestě možné vidět, komentoval Jiří Barčík z ČSOP Uherskohradišťsko. A ty, kteří došli až do cíle v Drslavicích, mohlo vedle prvních jarních kilometrů a krásného počasí hřát i vědomí, že se seznámili s malebným zákoutím našeho kraje.

   

Záchrana přirozeného bělokarpatského lesa začala úspěšně

ZO ČSOP Kosenka ve veřejné sbírce na vykoupení přirozeného jedlobukového lesa v severní části Bílých Karpat shromáždila již více než 700 tisíc Kč a vykoupila za smluvených 650 tisíc Kč prvních 4,2 ha lesních pozemků v lokalitě Ščúrnica. Les na těchto pozemcích se stane součástí stejnojmenné přírodní rezervace. Sbírka pokračuje i nadále tak, aby bylo možné chráněné území postupně rozšiřovat.

více informací: www.zachranles.cz a www.kosenka.czOdkazy do webu

TRNKA - nově otevřené Přírodovědné centrum v Uherském Hradišti
www.trnka.xf.cz

Průhledy, časopis o přírodě a lidech
www.pruhledy.unas.cz

Sháníte recyklovaný papír či obálky?
www.volny.cz/recykl

Chráněná území Zlínského kraje
nature.hyperlink.cz